ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (9 กรกฎาคม 2563) 

ข้อปฏิบัติการมาโรงเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2563
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

ประกาศ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลการสอบ และวันมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านต่อ


ประกาศ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ


115 ปี โรงเรียนราชินี สืบสานความเป็นไทยไว้ในกีฬาสี

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


อ่านต่อที่

iNewsPaper

งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

คณะครูร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “ การสื่อสารเพื่อศานติ ” โดย ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล และอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (17 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลพระราชวัง ที่ผ่านการฝึกอบรมครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) จำนวน 3 นาย ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูเข้ารับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกสาระการเรียนรู้ (25 สิงหาคม 2563)

อ่านต่อ

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (25 สิงหาคม 2563)

อ่านต่อ

พิธีฉลองเปรียญธรรม (20 สิงหาคม 2563)

อ่านต่อ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (18-19 สิงหาคม 2563)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (12 สิงหาคม 2563)

อ่านต่อ

ผู้จัดการกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (11 สิงหาคม 2563)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ