ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ประกาศกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนราชินี ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนราชินีประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนราชินีมูลนิธิจะทำการเปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 โดย ดำเนินการสอนหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(30 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ( 12 สิงหาคม 2562 )

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 9 สิงหาคม 2562 )

อ่านต่อ

ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิต แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (7 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิตแด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร (1 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

อาจารย์นิพนธ์ กิจเกตุก้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำในการจัดทำและปรับหลักสูตร วิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (19 พฤศจิกายน 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สอบประเมิน รอบ All Thailand Evaluation Test (17 พฤศจิกายน 2562)

อ่านต่อ

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 (15-22 พฤศจิกายน 2562)

อ่านต่อ

นางสาวธนัชชา กลลดาเรืองไกร และ นางสาวอนันยา พิชิตนิติกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน (14 พฤศจิกายน 2562)

อ่านต่อ

ครูใหญ่กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของเกียรติบัตรความประพฤติดี .. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (12 พฤศจิกายน 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝึกการรับประทานอาหาร แบบสำรับ

อ่านต่อ

ตักบาตรก่อนเรียนในวันอังคารของทุกสัปดาห์

อ่านต่อ

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 (9-10 พฤศจิกายน 2662)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ

'