ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (9 กรกฎาคม 2563) 

ข้อปฏิบัติการมาโรงเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2563
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

115 ปี โรงเรียนราชินี สืบสานความเป็นไทยไว้ในกีฬาสี

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


อ่านต่อที่

iNewsPaper

งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

ผู้แทนครูไปวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ที่พระลานพระราชวังดุสิต (23 ตุลาคม 2563)

อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (20 ตุลาคม 2563)

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (12 ตุลาคม 2563)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หน้าอาคารพระราชวังสราญรมย์ (1 ตุลาคม 2563)

อ่านต่อ

หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการ รับมอบขิมรำไพประภา ๑ ตัว จากหม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล โดยคุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ มอบให้โรงเรียนราชินี (29 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

ชนะการประกวดCanon 2U photo story contest ในหัวข้อ New Normal (28 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

คณะครูร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “ การสื่อสารเพื่อศานติ ” โดย ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล และอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (17 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลพระราชวัง ที่ผ่านการฝึกอบรมครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) จำนวน 3 นาย ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10 กันยายน 2563)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ