ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

ประกาศ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลการสอบ และวันมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (9 กรกฎาคม 2563) 

ข้อปฏิบัติการมาโรงเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2563
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

115 ปี โรงเรียนราชินี สืบสานความเป็นไทยไว้ในกีฬาสี

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


อ่านต่อที่

iNewsPaper

งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (20 ตุลาคม 2563)

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (12 ตุลาคม 2563)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หน้าอาคารพระราชวังสราญรมย์ (1 ตุลาคม 2563)

อ่านต่อ

หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการ รับมอบขิมรำไพประภา ๑ ตัว จากหม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล โดยคุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ มอบให้โรงเรียนราชินี (29 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

ชนะการประกวดCanon 2U photo story contest ในหัวข้อ New Normal (28 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

คณะครูร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “ การสื่อสารเพื่อศานติ ” โดย ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล และอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (17 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลพระราชวัง ที่ผ่านการฝึกอบรมครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) จำนวน 3 นาย ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10 กันยายน 2563)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูเข้ารับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกสาระการเรียนรู้ (25 สิงหาคม 2563)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ