ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชินีมูลนิธิขอเชิญร่วมกิจกรรม English camp 2019 Environmental Conservationist “นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2562
(ภาษาไทย / English) 
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนราชินีประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนราชินีมูลนิธิจะทำการเปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 โดย ดำเนินการสอนหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(30 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ( 12 สิงหาคม 2562 )

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 9 สิงหาคม 2562 )

อ่านต่อ

ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิต แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (7 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิตแด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร (1 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

ซ้อมเชียร์กิจกรรมกีฬาสี 2562

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 แข่งขันกีฬาอนุบาล จัดโดยแผนกอนุบาลศึกษา (12 กันยายน 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนวงมโหรี ชั้น ป.4 – ม.4 บันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กันยายน 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันลีลาศระหว่างห้องเรียน (6 กันยายน 2562)

อ่านต่อ

วันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ ประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ ที่อาคารศศินทร์ (10 กันยายน 2562)

อ่านต่อ

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น การสาธิตงานฝีมือ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย (9 กันยายน 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี (5 กันยายน 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนวงมโหรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ไปบันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (5 กันยายน 2562)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ

'