ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าค่าย English Camp 'Kids' Hotel Design "นักออกแบบโรงแรมตัวน้อย" ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนราชินีมูลนิธิ 
โรงเรียนราชินีประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนราชินีมูลนิธิจะทำการเปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย ดำเนินการสอนหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนราชินี
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จดหมายเหตุงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


วิดีโอ ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

กิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีตักบาตรและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ( ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ )

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( ๑๒ สิงหาคม ) คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

อ่านต่อ

พิธีตักบาตร และ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนราชินี ณ อาคารสุนันทาลัย

อ่านต่อ

ผู้จัดการ ครูใหญ่ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ถวายพานดอกไม้เยี่ยมพระอาการ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อ่านต่อ

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา อดีตท่านอาจารย์โรงเรียนราชินี ทางโรงเรียนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

การนำเสนอผลงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนราชินีและผูู้แทนครู ไปร่วมพิธีทำบุญเปิดแพรคลุมป้ายจารึกโรงเรียนราชินีมูลนิธิ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ

A school visit from New Zealand

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลกิจกรรมดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ณ โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

การเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ร่วมงาน อำลา-อาลัย จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี ณ ลานอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี

อ่านต่อ

การเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

อ่านต่อ

ผู้จัดการ เป็นประธานในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>

'