ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชินีมูลนิธิขอเชิญร่วมกิจกรรม English camp 2019 Environmental Conservationist “นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2562
(ภาษาไทย / English) 
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนราชินีประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนราชินีมูลนิธิจะทำการเปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 โดย ดำเนินการสอนหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(30 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ( 12 สิงหาคม 2562 )

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 9 สิงหาคม 2562 )

อ่านต่อ

ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิต แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (7 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิตแด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร (1 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้จัดการและครูใหญ่ มอบแจกันดอกไม้ขอบคุณคุณโสมรพี ศรีประเสริฐ ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ฯ และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณศรีประภา พริ้งพงษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ คนใหม่(19 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังการบรรยายเรื่อง "TCAS63" (16 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างห้องเรียน (13-16 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (15-16 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติญี่ปุ่น (14 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ฟังการบรรยายเรื่อง การป้องกันยาเสพติด จากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมครูตำรวจ (D.A.R.E) (9 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมการเล่านิทาน (9 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (5-9 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ

'