ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2564  

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (9 กรกฎาคม 2563) 

ข้อปฏิบัติการมาโรงเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

115 ปี โรงเรียนราชินี สืบสานความเป็นไทยไว้ในกีฬาสี

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


อ่านต่อที่

iNewsPaper

งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน (3 มีนาคม 2564)

อ่านต่อ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี มอบทุนส่งเสริมการศึกษา (3 มีนาคม 2564)

อ่านต่อ

งานฝีมือ

อ่านต่อ

นักเรียนชั้น ป.1- ม.5 ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (23-24 กุมภาพันธ์ 2564)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้น ป.1-6 และ นักเรียนชั้น ม.1-5 ชมคลิปการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน

อ่านต่อ

โครงการสอนเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (19 กุมภาพันธ์ 2564)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ