ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ประกาศโรงเรียนราชินี เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนราชินีมูลนิธิขอเชิญร่วมกิจกรรม English camp 2019 Environmental Conservationist “นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2562
(ภาษาไทย / English) 
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนราชินีประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนราชินีมูลนิธิจะทำการเปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 โดย ดำเนินการสอนหลักสูตร English Program สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน


กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(30 พฤษภาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2562)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ( 12 สิงหาคม 2562 )

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 9 สิงหาคม 2562 )

อ่านต่อ

ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิต แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (7 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิตแด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร (1 สิงหาคม 2562)

อ่านต่อ

ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปทูลเกล้า ฯ ถวายพานดอกไม้เยี่ยมพระอาการ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (18 ตุลาคม 2562)

อ่านต่อ

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม เข้ารับการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนแสงเชิงเรขาคณิตและคลื่นกล (10 ตุลาคม 2562)

อ่านต่อ

ครูสัมมนาระบบประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่ ณ โรงเรียนราชินี (7-8 ตุลาคม 2562 )

อ่านต่อ

วงมโหรีครูโรงเรียนราชินีบันทึกเสียง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (8 ตุลาคม 2562)

อ่านต่อ

Kids STEM &English Camp 2019 4 - 8 October 2019 at Sudasiri Sobha Camp

อ่านต่อ

นักเรียนตัวแทนแต่ละสี ซ้อมผู้นำเชียร์

อ่านต่อ

นักเรียนชุมนุมดุริยางค์ ซ้อมดุริยางค์ (23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2562)

อ่านต่อ

นักเรียนที่สนใจการวาดภาพ ร่วมกิจกรรม ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 1 สร้างสรรค์งานศิลป์ (7 ตุลาคม 2562)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ

'