ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนภาพผ่อนผันการจอดรถรับนักเรียน รร.ราชินี (เวลา 15.00 - 17.30 น.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


เรื่อง เปรียบเทียบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562-2564

รายละเอียด


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

วันที่ 5,12 และ 23 มกราคม 2566
เลือกตั้งกรรมการนักเรียน 2566


อ่านต่อ

วันที่ 27 มกราคม 2566
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2566

อ่านต่อ

วันที่ 23 มกราคม 2566
ถวายมุทิตา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช...

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 มกราคม 2566
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2565


อ่านต่อ

วันที่ 18-20 มกราคม 2566
โรงเรียนราชินีจัดกิจกรรมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์...

อ่านต่อ

วันที่ 17 มกราคม 2566
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


อ่านต่อ


กิจกรรมนักเรียนอนุบาล


อ่านต่อ


กิจกรรมนักเรียนประจำ


อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883
  • โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>