ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

แผนภาพผ่อนผันการจอดรถรับนักเรียน รร.ราชินี (เวลา 15.00 - 17.30 น.)  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้แทนครู ถวายพานดอกไม้สักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (24 มิถุนายน 2565)

อ่านต่อ

พิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 (21 มิถุนายน 2565)

อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี (9 มิถุนายน 2565)

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่สนามอาคารสุทธสิริโสภา (2 มิถุนายน 2565)

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ อาคารสุนันทาลัย (31 พฤษภาคม 2565)

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (26 พฤษภาคม 2565)

อ่านต่อ

โรงเรียนราชินีประดิษฐ์โคมตราถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (15 พฤษภาคม 2565)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฯ (6 เมษายน 2565)

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883
  • โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>