ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนภาพผ่อนผันการจอดรถรับนักเรียน รร.ราชินี (เวลา 15.00 - 17.30 น.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


เรื่อง เปรียบเทียบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562-2564

รายละเอียด


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ผู้แทนครูไปถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4...

อ่านต่อ

วันที่ 30 กันยายน 2565
การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ...

อ่านต่อ

วันที่ 30 กันยายน 2565
โครงการอบรมวิชาการ จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการสอนที่ทรงพลัง...

อ่านต่อ

วันที่ 29 กันยายน 2565
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสังคมศาสตร์ มศว.

อ่านต่อ

วันที่ 27 กันยายน 2565
ฟังการบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ...”

อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565
ประกวดมารยาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาสี
ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ


กิจกรรมนักเรียนประจำ


อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883
  • โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>