ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564.pdf  

วิธีขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
การจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (9 กรกฎาคม 2563)
ข้อปฏิบัติการมาโรงเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
จดหมายเหตุงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 1) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินี

รายละเอียด            หนังสือให้ความยินยอม

รายชื่อนักเรียนที่รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น.      รอบที่ 2 เวลา 09.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 10.00 น.      รอบที่ 4 เวลา 11.00 น.

การรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของนักเรียนโรงเรียนราชินี

รายละเอียด


การเปลี่ยนแปลงวิธีการเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

รายละเอียด


ดาวน์โหลดเอกสาร

115 ปี โรงเรียนราชินี สืบสานความเป็นไทยไว้ในกีฬาสี

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


อ่านต่อที่

iNewsPaper

งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล

อ่านต่อที่

กรุงเทพธุรกิจ


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครู ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์และผู้แทนครูไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (25 พฤศจิกายน 2564)

อ่านต่อ

โรงเรียนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (6 ตุลาคม 2564)

อ่านต่อ

วันสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (31 พฤษภาคม 2564)

อ่านต่อ

ผู้จัดการ รักษาการครูใหญ่ และผู้แทนครู ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บริเวณหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสเปิดการเรียนการสอน (แบบonline)(20 พฤษภาคม 2564)

อ่านต่อ

คุณเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และคณะผู้บริหารเข้าพบผู้จัดการและเยี่ยมชมโรงเรียนราชินี (28 เมษายน 2564)

อ่านต่อ

ผู้แทนครูวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน 2564)

อ่านต่อ

ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เมษายน 2564)

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี ณ อาคารสุนันทาลัย (1 เมษายน 2564 )

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ