ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ส่วนทะเบียนวัดผลและประเมินผล

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนภาพผ่อนผันการจอดรถรับนักเรียน รร.ราชินี (เวลา 15.00 - 17.30 น.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดกิจกรรม Fun Science @Home by NSTDA ที่ได้มีการรวบรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการทดลองร่วมกันในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส COVID-19 
กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวนให้นักเรียนใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV (ตามรายละเอียด) ส่วนการเรียนออนไลน์ทาง e-Learning ของโรงเรียนยังคงเรียนตามปกติ 
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน

เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด


เรื่อง เปรียบเทียบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562-2564

รายละเอียด


กิจกรรม (เรียงตามปฎิทิน)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รองผู้จัดการ ครูใหญ่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินี ร่วมพิธี...

อ่านต่อ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
โครงการ Samsung solve for Tomorrow

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ธนาคารจิตอาสา 2565


อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


อ่านต่อ


กิจกรรมนักเรียนอนุบาล


อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาสี
ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ


กิจกรรมนักเรียนประจำ


อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883
  • โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>