ประวัติ ฯพณฯ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ละครหลวงวิจิตรวาทการ
 

 
   
   

 
   
   
   
   
   
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883