กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

งานอาสาทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส   

 1. ธนาคารจิตอาสา    http://www.jitarsabank.com
 2. /ปลูกพลัง เปลี่ยนไทย   http://www.inspiring.org/
 3. อาสาบ้านดินไทย   http://www.baandinthai.com/
 4. คืนชีพให้กระดาษ   http://paperranger.org/
 5. เครือข่ายจิตอาสา  http://www.volunteerspirit.org/
 6. ทำดี สุขใจ กับไทยกิฟวิ่ง http://thaigiving.org/
 7. กรีนพีซ http://www.greenpeace.org/international/en/
 8. มูลนิธิเด็ก [นครปฐม]  http://www.ffc.or.th/
 9. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม[กทม.] http://www.thaivolunteer.org/
 10. วัดคำประมง[สกลนคร]  http://www.khampramong.org/
 11. วัดพระบาทน้ำพุ [ลพบุรี] http://www.phrabatnampu.org/
 12. บ้านแกร์ด้า [ลพบุรี]  http://www.baangerda.org/
 13. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย [กทม.] http://www.worldvision.or.th/
 14. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย[กทม.] http://www.unicef.org/thailand/tha/
ช่วยเหลือเด็กให้ความรักและต้องการกำลังใจ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  http://www.iamchild.org/
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ  http://www.doctordek.com/
มูลนิธิรักษ์เด็ก  http://www.rakdek.or.th/
มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก  http://www.thaichildrights.org/
มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญย่อย  http://foundations.plarnkhoi.com/
โครงการสัมผัสกาย สัมผัสรัก มูลนิธิสุขภาพไทย[กทม.] >> http://www.thaihof.org/
โครงการครูบ้านนอก มูลนิธิกระจกเงา [เชียงราย] >> http://www.bannok.com/
ศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ [กทม.] >> http://www.artforall.or.th/
กลุ่มมะขามป้อม [กทม.]  http://www.makhampom.net/makhampom/makham2008/index_th.php
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี   http://www.rajvithihome.org/
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท   http://www.phayathaibabieshome.go.th/main.phpสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง http://www.banbanglamung.com/th/
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด  http://www.nontapum.com/
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา http://www.fuengfah.com/
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชวิถี http://www.ratchaburihome.com/th/


ช่วยเหลือคนพิการ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย   http://www.tddf.or.th
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย   http://www.blind.or.th
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย[กทม.]  http://www.fmrth.com/
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา http://www.fuengfah.com/
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชวิถี   http://www.ratchaburihome.com/th/
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง http://www.baanphrapradaeng.com/th/
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  http://www.blind.or.th/
ช่วยเหลือผู้หญิง
มูลนิธิผู้หญิง  http://www.womenthai.org/
กองทุนเสื้อผ้ามือสอง มูลนิธิกระจกเงา[เชียงราย] >> http://www.bannok.com/
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมอื่น ๆ 
มูลนิธิดวงประทีป   http://www.dpf.or.th/
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม   http://www.thaivolunteer.org/
มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย  http://www.thaiheartfound.org/ 
ช่วยเหลือสัตว์
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ  http://www.home4animals.org
มูลนิธิเพื่อนช้าง   http://www.elephant-soraida.com/
สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)[กทม.] http://www.thaiaga.org/
มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม [เชียงใหม่]  http://th.carefordogs.org/
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ[นนทบุรี]  http://www.home4animals.org/
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย  http://www.thaispca.org/
ช่วยเหลือสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
มูลนิธิชัยพัฒนา    http://www.chaipat.or.th/
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ   http://www.terraper.org
ถ้าคุณรักความเป็นธรรม
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [กทม.] >> http://www.greenpeace.org/seasia/th/
แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย[กทม.] >> http://www.amnesty.or.th/
เครือข่ายพลเมืองเน็ต[กทม.] >> http://thainetizen.org/
มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี[กทม.] >> http://www.pavena.thai.com/
ถ้าคุณใฝ่ธรรมะ
เครือข่ายพุทธิกา[กทม.]  http://www.budnet.org/
โรงพยาบาลสงฆ์   http://www.priest-hospital.go.th/donate/  
ถ้าคุณชอบใช้แรงงาน
เมล็ดดาวกล่อมฝัน[กาญจนบุรี] >> http://www.whisperingseed.org/
รอยยิ้มบ้านดิน[สระแก้ว] >> http://www.royyimbaandin.com/
บ้านดินไทย[ชัยภูมิ] >> http://www.baandinthai.com/
ถ้าคุณชอบรับฟังและให้คำปรึกษา
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์[กทม.] >> http://www.aidsaccess.com/09/
ถ้าคุณมีความถนัดทางวิชาชีพ
 โครงการคอมฯเพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา[กทม.] >> http://www.com4child.org/
มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ [กทม.] >> http://www.rabbitinthemoon.org/


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883