การประกวดออกแบบเว็บเพจ     
                     โรค  มือ  เท้า  ปาก    
                     มาล้างมือกันเถอะ    
                     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์  สยามมกุฎราชกุมาร   
                     กีฬาโอลิมปิก  2012   
                     พิธีปิดกีฬาโอลิมปิก 2012  

                    สรุปผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012   

                    80 พรรษามหาราชินี    
                    ประวัติยุวกาชาด 
                    โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
                    โครงการพัฒนาด้านโภชนาการนักเรียน 
                    อาหารบำรุงกระดูก  
                   ผลไม้ 10 อย่าง  ที่กินแล้วไม่อ้วน   
                    การบริจาคโลหิต  
                    วันเด็กแห่งชาติ    
                  


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883