กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
26  มิถุนายน  2555