ความเป็นมา / บรรยากาศ / แผนที่การเดินทาง
 
» แผนที่การเดินทาง
 

 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883