ความเป็นมา / บรรยากาศ / แผนที่การเดินทาง
   
» บรรยากาศ  
ก่อนถึงด่านเขาใหญ่ 100 เมตร จะพบทางแยกซ้าย วิ่งตามถนนไปอีก 14 กิโลเมตร จะถึงค่ายสุทธสิริโสภา
   
ป้ายค่ายสุทธสิริโสภา
สำนักงาน
   
เรือนรับรองผู้บริหาร
   
อาคารพักครูหญิง มี 2 ชั้น 20 ห้องนอน ห้องนอนละ 3 เตียง
   
ห้องพยาบาล
สระว่ายน้ำในบริเวณค่าย
   
อาคารพักนักเรียน
ห้องนอน
   
อาคารเรียน
อาคารพักครูชาย
   
บรรยากาศโดยรอบบริเวณค่าย
   
   


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883