นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรมค่ายคิดๆ เขียนๆ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 1 ณ โรงเรียนราชินี (3-4 ตุลาคม 2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายประถมและมัธยม อบรมทำอาหารอิตาเลียน (3 ตุลาคม 2562)
ผู้แทนครูไปวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หน้าพระราชวังสราญรมย์ (1 ตุลาคม 2562)
ครูและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฟังบรรยายเรื่อง การเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจในยุคดิจิตอล (29 กันยายน 2562)
โรงเรียนราชินี ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดกฐิน ปีการศึกษา 2562
ซ้อมเชียร์กิจกรรมกีฬาสี 2562
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 แข่งขันกีฬาอนุบาล จัดโดยแผนกอนุบาลศึกษา (12 กันยายน 2562)
นักเรียนวงมโหรี ชั้น ป.4 – ม.4 บันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กันยายน 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันลีลาศระหว่างห้องเรียน (6 กันยายน 2562)
วันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ ประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ ที่อาคารศศินทร์ (10 กันยายน 2562)
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น การสาธิตงานฝีมือ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย (9 กันยายน 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี (5 กันยายน 2562)
นักเรียนวงมโหรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ไปบันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (5 กันยายน 2562)
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา (จีน) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ (2-3 กันยายน 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันเน็ตบอล ระหว่างห้องเรียน (27-30 สิงหาคม 2562)
กิจกรรมเยาวชนรักดนตรี (30 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชุมนุมภาษาไทยสร้างสรรค์ทัศนศึกษา (30 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชุมนุมอาสายุวกาชาด จำนวน 3 คน ไปปฏิบัติกิจกรรมสอนน้องวัดพระเชตุพน (30 สิงหาคม 2562)
โรงเรียนราชินี ได้รับโล่รางวัล กิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ (28 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แข่งขันเน็ตบอล ระหว่างห้องเรียน (19-23 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงาน STEM (21 สิงหาคม 2562)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา (23 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (22 สิงหาคม 2562)
การแข่งขัน “ ราชินีแรลลี่ ครั้งที่ 20 ”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ(17 -18 สิงหาคม 2562)
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ "จิตแพทย์" (21 สิงหาคม 2562)
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ " วิศวกรคอมพิวเตอร์ " (20 สิงหาคม 2562)
ผู้จัดการและครูใหญ่ มอบแจกันดอกไม้ขอบคุณคุณโสมรพี ศรีประเสริฐ ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ฯ และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณศรีประภา พริ้งพงษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ คนใหม่(19 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังการบรรยายเรื่อง "TCAS63" (16 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างห้องเรียน (13-16 สิงหาคม 2562)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (15-16 สิงหาคม 2562)
Sumsung Future Career Bootcamp 62
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติญี่ปุ่น (14 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ฟังการบรรยายเรื่อง การป้องกันยาเสพติด จากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมครูตำรวจ (D.A.R.E) (9 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมการเล่านิทาน (9 สิงหาคม 2562)
นักเรียนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (5-9 สิงหาคม 2562)
กิจกรรมฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Project Day (7 สิงหาคม 2562)
นักเรียนวงมโหรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 19 คน ไปบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต (6 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เรียนการทำอาหาร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (1 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 (31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เรียนการเย็บ และ ปัก
ผู้จัดการ ครูใหญ่และผู้แทนครู ไปถวายแจกันดอกไม้ ถวายความยินดีในโอกาสสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย (30 กรกฎาคม 2562)
ผู้จัดการ ผู้อำนวยการและผู้แทนครู ไปถวายพานพุ่มดอกไม้เยี่ยมพระอาการและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (25 กรกฎาคม 2562)
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐาน เรื่อง ร่างกาย
พิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (25 กรกฎาคม 2562)
กิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ (ภาษาฝรั่งเศส) (10,12 กรกฎาคม 2562)
เส้นทางสู่อาชีพเชฟ (18 กรกฏาคม 2562)
ประกวดร้องเพลงชาติไทย (1 กรกฎาคม 2562)
บันทึกเสียงถวายพระพร (12 กรกฎาคม 2562)
พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (21 กรกฎาคม 2562)
ผู้จัดการและผู้แทนครูไปถวายพวงดอกไม้สักการะพระสรีรังคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณรวดี (19 กรกฎาคม 2562)
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
อายุมงคล
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช
ผู้แทนครูไปถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
วันอาสาฬหบูชา
พิธีแห่เทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
พิธีถวายราชสดุดี และ พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ห้องชีววิทยา
เข้าหมู่ยุวกาชาด เขมะ 2562
พิธีหล่อเทียนพรรษา
งานฉลองเปรียญธรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานยุวกาชาด
บันทีกเสียงถวายพระพร
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายสมาธิเพื่อปัญญา
ทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.)
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 2562
Show & Share 2018
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เยี่ยมชมโรงเรียนราชินี
ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายพานดอกไม้ และขอประทานถวายแจกันดอกไม้
บันทึกเสียง สถานีวิทยุอส. พระราชวังดุสิต
RAJINI BACK TO SCHOOL
MRT Happy Blue Line
กิจกรรมการเรียนรู้แบบฐาน
การฝึกกายบริหาร
Morning speech
ห้องกิจกรรมพิเศษ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วยกันจัดพานไหว้ครู
ฝึกมารยาท
ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไปทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้เยี่ยม พระอาการและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ตักบาตรก่อนเรียน
นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ฝึกโขน
การสอนเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
พิธีบำเพ็ญกุศล วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
เกียรติบัตรความประพฤติดี ปีการศึกษา 2561
กรรมการนักเรียนรายงานตัว 2562
การอบรมหลักสูตร ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายประถมศึกษา เข้ารับการอบรมเรื่อง Brushing up the Usage of Tenses โดยครู จิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายปกครอง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี 1 เมษายน
โครงการเรียนภาคฤดูร้อน 2562
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
พิธีตักบาตร และ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี
ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีตักบาตรและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ( 5 ธันวาคม 2561 )
Japan Summer Course 2019 25 March - 30 April 2019 Noboribetsu - Bibai - Takikawa; Hokkaido,Japan
ผู้แทนครูวางพุ่มถวายสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี
ผู้จัดการเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 12 สิงหาคม ) คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนราชินี ณ อาคารสุนันทาลัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ฝ่ายประถมศึกษา อบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อบรมเรื่อง การใช้หนังสือเรียน Outstanding!
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ถวายพานดอกไม้เยี่ยมพระอาการ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อบรมเรื่อง การแต่งคำประพันธ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปักผ้าโบราณ
การเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ครูผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม การใช้งานโปรแกรม MS-EXCEL
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนราชินี
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา อดีตท่านอาจารย์โรงเรียนราชินี ทางโรงเรียนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ร่วมงาน อำลา-อาลัย จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี ณ ลานอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
การนำเสนอผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนราชินีและผูู้แทนครู ไปร่วมพิธีทำบุญเปิดแพรคลุมป้ายจารึกโรงเรียนราชินีมูลนิธิ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้จัดการ เป็นประธานในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561
A school visit from New Zealand
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลกิจกรรมดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ โรงเรียนราชินี
นางสาวปุณยภา จิระนารักษ์ ประธานราชินีนิฆ กล่าวถวายราชสดุดี หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฟังบรรยายธรรม เรื่องวันมาฆบูชา โดย พระครูสิริวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ค่ายสุทธสิริโสภา และ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนราชินี จัดกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและการเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโดย งานชุมนุมฝ่ายมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะครูและนักเรียน ถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และพิธีบำเพ็ญพระกุศล ณ อาคารสุนันทาลัย
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไปถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย
เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล สถานีตำรวจพระราชวัง มาให้ความรู้เรื่อง D.A.R.E กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนราชินี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยงานชุมนุม ฝ่ายมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมแสดงผลงานชุมนุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยงานชุมนุม ฝ่ายประถมศึกษา จัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนวิทย์ - คณิต จำนวน 50 คน เข้าฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นฟังบรรยาย ในหัวข้อ กุหลาบงามต้องหนามคม โดยรศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ นักเรียนเก่าราชินี ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกวิรุญจำบัง โดย นักเรียนโรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินี และราชินีบน ร่วมกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์ ราชินี - ราชินีบน ณ โรงเรียนราชินี
งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ "เส้นทางสู่อาชีพเภสัชกร" โดย ภญ.รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล นักเรียนเก่าราชินี รุ่น 102
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันการเดินสวนสนาม ที่โรงยิม อาคารอเนกประสงค์ จัดโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จัดกิจกรรมบูชาครู
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คนงาน โรงเรียนราชินี ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
กิจกรรมยุวกาชาดจัดการแข่งขันการเดินสวนสนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณะครูกล่าวคำปฏิญาณตนของครู ต่อ ผู้แทนผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2562
ตัวแทนจากเมือง Noboribetsu ประกอบด้วย เจ้าเมือง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวของเมือง และผู้จัดโครงการ Japan summer course 2019 เข้าพบครูใหญ่ และเยี่ยมชมโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็ก ... "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนราชินี ชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต
นักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 นำเสนอโครงงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินี ชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินี ชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
การเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วม กิจกรรมคริสต์มาส ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา
M.1-3 Christmas Board Competition Presentations
ผู้จัดการเป็นประธานในการตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 35 คน ร่วมขับร้องเพลง เนื่องในงานศิลปากรคอนเสิร์ต จัดโดยกลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ
วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry
ครูเรืองศิริ สิงหเดช เป็นประธานเปิดค่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่17 ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ค่ายสุทธสิริโสภา
ผู้จัดการ และผู้แทนครู ไปถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักเรียนและครูโรงเรียนราชินี ชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต
งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ "เส้นทางสู่อาชีพข้าราชการยุคใหม่" โดย น.ส.ปรวัน จันทรังษี นักเรียนเก่าราชินี รุ่น 97
ผู้แทนครูวางพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ที่หน้าอาคารรัฐสภา
ชุมนุมภาษาพาเพลิน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน ไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (20 ตุลาคม ) ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี
ชุมนุมสังคมน่ารู้ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน ไปศึกษาความเป็นมาของชาติไทยและวิถีชีวิตคนไทย ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกมารยาทการรับประทานอาหารแบบช่วยตัวเอง (บุฟเฟต์) จัดโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนว ฝ่ายมัธยมศึกษา นำนักเรียนชั้น ม.4-6 แผนศิลป์-คหกรรม จำนวน 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่อาชีพเชฟและผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร นางเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี ส่งมอบ ผ้าห่ม ผ้าพันคอ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน
ชุมนุมอาสายุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ส่งมอบฝาดึงอลูมิเนียม จำนวน 150 กิโลกรัม ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
นักเรียน ผู้ปกครองและครู ร่วมกิจกรรม RAJINI FAMILY DAY 2018 เทศกาล งานวัด งานวัง จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 302 คน เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ในสนามหลวง พ.ศ.2561 ณ สนามสอบโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีและถวายอาลัย ... นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 กราบพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่ อาคารสุนันทาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.วรรษชล เพ็ชรธงไชย ม.2/6 ด.ญ.ศดานันท์ เทศเจริญ ม.2/6 ด.ญ.อิสรีย์ เลิศสุทธิผล ม.3/4 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง (90 คะแนน) อันดับ ชนะเลิศ
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้แทนครู 13 คน ไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กัลยรักษ์ เดชปรีชาชัย ม.4/1 น.ส.ณัฐธิดา จันทร์ตรี ม.4/1 น.ส.ปาลินี นพวงศ์ ณ อยุธยา ม.4/1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง (95 คะแนน) อันดับ ชนะเลิศ
กีฬาสี ปีการศึกษา 2561 ... 114ปีราชินี สี่สีร่วมใจ นวัตกรรมก้าวไกล ประเทศไทยยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระราชวังกรุงธนบุรี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชมงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561 )
การเรียนการสอนอนุบาลศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปี่ที่ 2-3
ครูใหญ่กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของเกียรติบัตรความประพฤติดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตร เข้ารับจากหัวหน้าแผนก วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561
ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดร้องเพลงชาติไทย ณ ห้องดนตรี อาคารพิจิตรจิราภา โรงเรียนราชินี
นักเรียนวงปี่พาทย์ไม้นวม และ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย ร่วมบรรเลงดนตรีไทย เนื่องในงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร (ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2561 )
ทีม น.ส.ปพิชญา พอดี, น.ส.มนัสวัน จักรชุม ได้รับรางวัลชมเชย และทีม น.ส.กฤติลักษณ์ โหมดตาด, น.ส.พริมา รังสฤษติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับเกียรติบัตร ผลงานผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรมสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อ info graphic ภาพนิ่ง เพื่อผลิตผลงานร่วมประกวดในโครงการสื่อสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีปรองดองและสังคมสมานฉันท์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
น.ส.นฤดี สุวรรณทัต, น.ส.พัทธ์ธีรา ภิญโญวัฒยากร, น.ส.ชุติญา ตั้งจิตรตระกูล และ น.ส.พลอยชมพู ศรีสกุลวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล Most Possible Award จากการอบรมเพื่อพัฒนาผลงานประกวด นวัตกรรมเยาวชนโครงการ Bangchak Green Blood ในหัวข้อ “คิดเล่นๆ เป็นจริงได้” (Smart Living, It’s Possible) จัดโดย บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ี 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายสุทธสิริโสภา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้จัดการและผู้แทนครูไปกราบอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (12 กันยายน) ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ ประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ “ไม้เท้า Social” โดย น.ส.ชุติญา ตั้งจิตรตระกูล น.ส.พิมพ์พิชญา สังข์ทอง และน.ส.รินรดา ติระศิริชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล Big Bang Invento จากประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018” หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย 4.0 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชุมนุมหัตถเวช นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุมนุมสังคมแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการ ครูเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีและคณะครูเยี่ยมชมโรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School
ครูจำนวน 46 คน สัมมนาเรื่อง"การวางงบประมาณโครงการเพื่อประสิทธิภาพสู่ประสิทธิผล" โดย ดร.อรรถพล จันทร์ชีวะ ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี
คณะครูร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนเอกชน"โดยดร.ณรงศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สช.
Junior Scientists' English Camp 5 - 9 October 2018 at Sudasiri Sobha Camp
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาไทย จัดโดย สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ร่วมกับโครงการราชินีรักษ์ภาษาไทย ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 1 ณ โรงเรียนราชินี

นักเรียนวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องใหญ่ บันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดึ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ( 23 ตุลาคม ) ณ สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต
ชุมนุมศิลปะเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราชในโครงการ PRINTABLE นิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ จัดโดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 แข่งขันกีฬาอนุบาล ณ อาคารอเนกประสงค์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้บ้านครูธานี
ผู้จัดการ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
งานแนะแนวจัดกิจกรรมสัมผัสอาชีพ "ล่ามภาษาเกาหลี" โดย น.ส.สุวาณี ท้วมประถม นักเรียนเก่าราชินีรุ่น 107 และวิทยากรรับเชิญ น.ส.พรนัชชา ทรัพย์ธานารัตน์ ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership development program 2018) ที่โรงเรียนวชิราวุธ
คณะครูจากโรงเรียนสตรีวิทยา มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิชาการงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนราชินี
แผนกอนุบาลจัดการแข่งขันกีฬาชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จัดโดยโครงการพัฒนาผู้เรียน(ปฐมวัย) ณ อาคารอเนกประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงผลงานโครงงานบูรณาการ
โครงงาน STAM ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดการแข่งขันโครงงานStem ณ โรงยิมอาคารอเนกประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังการบรรยายเรื่อง ระบบ TCAS 62 โดย คุณภารดร เทพสุภา วิทยากรจาก www.admissionpremium.com ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561
นักเรียนวงมโหรี บันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
นักเรียนชุมนุมนักวิทย์ศตวรรษที่ 21 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 17 คน ชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มีการจัดนิทรรศการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และการแสดงทาง วิทยาศาตร์ (Science Show)
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม Love Mom 2018
นักเรียนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ( 12 สิงหาคม )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง
คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน (มัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2561 ร่วมงานร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักยุวกาชาด ระดับ 2 ณ ค่ายสุทธสิริโสภา จังหวัดนครราชสีมา
คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน (มัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2561 ร่วมงานร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมนิทรรศการ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 " พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณท้องสนามหลวง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บันทึกเทปการรำถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายประถมศึกษา
นักเรียนวงมโหรี บันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชมนิทรรศการ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 " พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณท้องสนามหลวง
คณะกรรมการนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ หัวหน้าห้องชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พิธีแห่เทียน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้จัดการเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีหล่อเทียน
ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายสมาธิเพื่อปัญญา ณ ค่ายสุทธสิริโสภา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ครูและนักเรียน อบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การสำลัก (CHOKING) สัญจร ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี
นักเรียนร่วมกิจกรรม "ชาวราชินี ทำดีด้วยหัวใจ" ถวายเป็นระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และโรงเรียนวัดพระเชตุพน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เดินกล่องรับบริจาคเนื่องในวันเข้าพรรษา
วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว โรงเรียนราชินี บันทึกเสียงถวายพระพรทางวิทยุอ.ส. พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
นักเรียนวงขิมหมู่ โรงเรียนราชินี บันทึกเสียงถวายพระพร ทางวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ( 4 กรกฎาคม 2561 )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แข่งขันกระโดดเชือก จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา
ครูใหญ่ อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ( 26 มิถุนายน ) คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
นักเรียนราชินีได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Show&Share 2018 : ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธิไหว้ครู
โรงเรียนราชินี ขอเชิญชวน นักเรียน ผู้ปกครอง และครู เข้าร่วมกิจกรรม "Missing Type "(1 ตัวอักษร ABO ที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย) ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับองค์กร Alliance of Blood Operators
นักเรียนราชินี ได้ร่วมนำเสนอผลงานที่ชนะการประกวดจากโครงการบัวหลวงเพื่อ Kidbright ในพิธีเปิดตัวโครงการ “Coding at School power by Kidbright” โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี
ตักบาตรก่อนเรียน ในทุกวันอังคาร เวลา 06.50 น.- 07.20 น.
คณะกรรมการนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รายงานตัวและรับโอวาทจากครูใหญ่
พิธีถวายราชสดุดี และ พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย ผู้จัดการ กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ครูและนักเรียน ร่วมพิธีและถวายอาลัย
คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เป็นผู้แทนนักเรียนวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศีกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีตักบาตร และ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
คณะครูโรงเรียนราชินี จำนวน 10 คน ไปร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ที่พระลานพระราชวังดุสิต และเวลา 13.00 น. นักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 29 คน เข้าชมงาน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาลปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชินี
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทัศนศึกษา ป.1
100 ปี การศึกษาเอกชน
คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายสดุดี และ พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา อดีตท่านผู้จัดการ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 นำเสนอโครงงาน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 24-26 มกราคม 2561 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนทำลายพิธีอุโมงค์ โดย นักเรียนโรงเรียนราชินี
วันที่ 29 มกราคม 2561 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนราชินี
วันที่ 25 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารเลี้ยง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
โรงเรียนราชินี จัดกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและการเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ค่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 16
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คนงาน โรงเรียนราชินี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ณะครูกล่าวคำปฏิญาณตนของครู ต่อ ผู้แทนผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2561
กิจกรรมบูชาครู
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
วันอัจฉราฉวี ปีการศึกษา 2560
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมคริสต์มาส จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายประถมศึกษา
ผู้จัดการ กล่าวถวายราชสดุดี และพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า องค์ผู้พระราชทานกำเนิดราชินีมูลนิธิ
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมนิทรรศการ ถอดรหัสไทย จัดโดย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีตักบาตรและถวายราชสดุดี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค่ายยุวกาชาด ม.3 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 381 คน เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ในสนามหลวง พ.ศ.2560 ณ สนามสอบโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตรความประพฤติดี 1/2560
พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 คณะนักเรียนราชินีร่วมร้องเพลงในงานมหรสพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สัมภาษณ์ในรายการบ้านพระรามสี่ ทางไทยทีวีสีช่อง 13 family
Rajini English Camp
ค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 1 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังการสาธิตและวิธีการใช้บันไดเลื่อนการใช้ลิฟต์ โดย บริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด
วProject Day 29 August 2017
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนราชินี ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี มอบเงินบริจาคจากคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมแก่ผู้ประสบภัย แด่ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย จำนวนเงิน 680,000 บาท
วันที่ 2 - 11 สิงหาคม 2560 งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรม "ไปรษณียบัตรบอกรักคุณแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ที่ห้องสมุดโรงเรียนราชินี
วันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2560 นักเรียนชุมนุมเรารักห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 4 จำนวน 52 คน เยี่ยมชมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่ายยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 สิงหาคม 2560
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้จัดการ และผู้แทนครู ไปทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ที่ สวนสัตว์ดุสิต

หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี กล่าวถวายราชสดุดี คณะครูและนักเรียนตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยการอ่าน จัดโดย งานห้องสมุดร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คส์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 25 คน อบรมการอ่านทำนองเสนาะ โดยมี คุณขวัญกมล บุญจับ นักเรียนเก่าราชินี รุ่น 104 เป็นวิทยากร
พิธีไหว้ครูนาฎดุริยางคศิลป์ ปีการศึกษา 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก จัดโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบเกียรติบัตร DELF Scolaire 2017
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาตร์ ณ อาคารเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย แข่งขันกระโดดเชือก ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนราชินี
แห่เทียนพรรษา 4 มิถุนายน 2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา
นักเรียนวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว โรงเรียนราชินี ไปบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
ผู้จัดการ ครูใหญ่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้แทนครู 2 คน เฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา
โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย นางเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลวังหลวง อำเภอม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ค่ายสมาธิเพื่อปัญญา 2560
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะครูจากโรงเรียนจงหลิง ปีนัง มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมการสอนโรงเรียนราชินี
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปรับประกาศนียบัตรนักธรรมตรี นักธรรมโท ในงานฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รางวัลชนะเลิศ ได้เหรียญทอง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Beam : ประกอบวงจรพื้นฐานบนบอร์ดทดลอง ไม่มีการบัดกรี ในงาน Show & Share 2017
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ของกรมพลศึกษา ประจำปี 2560
รางวัลกลุ่มเหรียญเงิน จากผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว : กลุ่มนักเรียน / สามเณร ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด โครงงานที่ทำงานอัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม ในกิจกรรม Show & Share 2017
รับรางวัลกลุ่มเหรียญเงิน จากผลงานการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D - Printer : ระดับนักเรียน ในกิจกรรม Show & Share 2017
รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Beam : ประกอบวงจรพื้นฐานบนบอร์ดทดลอง ไม่มีการบัดกรี ในกิจกรรม Show & Share 2017
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 6 คน ไปบันทึกเทปรำถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
โรงเรียนราชินีร่วมกิจกรรมฉลองวาระ 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมหลวงเปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
กิจกรรมตักบาตรก่อนเรียน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝั่งจิตสำนึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ หน้าอาคารสุทธสิริโสภา
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 นางเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของเกียรติบัตรความประพฤติดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เรียนเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในวันเสาร์
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมถวาย เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา
พิธีบำเพ็ญกุศลวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เป็นประธานในการเปิดห้องสมุด อาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Summer Course in Swanage, England 2 April 2017
Japanese Summer Course 2017 Bibai City

กิจกรรมยุวกาชาดร่วมกับโครงการถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด และร่วมขบวนรณรงค์ Road safety ณ สวนลุมพินีและถนนสีลม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการ “Edu-tour พาเที่ยวจุฬาฯ” จัดโดย ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนราชินีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
สร้างสรรค์ผลงานอนุบาล 2560
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
ครูเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี เป็นประธาน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ( 19 กุมภาพันธ์ )
พิธีถวายสดุดีและมอบรางวัลความสะอาดห้องเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี คณะครูและนักเรียนถวายอาลัย และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับรางวัล จากกิจกรรม ดื่ม แกะ ล้าง เก็บ จัดโดยโครงการรักษ์โลก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง
รางวัล "พลตรีประถม บุรณศิริ" ประจำปีการศึกษา 2560
ราชินีมูลนิธิ โรงเรียนราชินี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานวันสุทธสิริโสภา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา อดีตท่านผู้จัดการ โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ไปทัศนศึกษาที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
กิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖และนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและการเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนราชินี
นักเรียนวงปี่พาทย์ไม้นวม บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2560
การประชุมโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชัญญานุช อรรจนพจนีย์ และ นางสาวสิรินุช พึ่งสติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินี ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ " The Flushing Up " ประกวดในโครงการEnjoy Science : Young Makers Contes
>ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรินุช พึ่งสติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินี ได้รับคัดเลือกเยาวชนดีเด่น
การประชุมโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ 1
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2560
เนื่องในโอกาสวันครู นักเรียนและผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ครูแห่งแผ่นดิน"
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนราชินี ปีการศึกษา 2559 จัดกิจกรรมบูชาครู เนื่องในวันครู
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี นำคณะครู กล่าวนำคำปฏิญานตนของครูโรงเรียนราชินี ต่อผู้แทนผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันครู
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่ พลเอกราชรักษ์ เรือนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนราชินี - ราชินีบน
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่
เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝึกมารยาท การรับประทานอาหารแบบสำรับ
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบย่อยที่ 1 ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี โรงเรียนราชินี
กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ค่ายสุทธสิริโสภา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมทอดกฐินโรงเรียนราชินี ณ วัดหนองคุ้ม อ.โป่งตาลอง จ.นครราชสีมา
ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ผู้จัดการกล่าวถวายอาลัย เนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
บันทึกวิดีทัศน์การทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Enjoy Science:Young Maker Contest จัดโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ค่ายยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
Rajini English Camp: 3-7October 2016
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
วันที่ 26 กันยายน 2559 นักเรียนราชินี เข้าร่วมแสดงรำอวยพร ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
วันสันติภาพสากล (Internation Day of Peace)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา
ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ไปส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ High School Year Program ที่ Harrow House International College เมือง Swanage ประเทศอังกฤษ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนราชินีได้รับผลการประเมิน 100 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นักเรียนวงมโหรีของโรงเรียนไปบันทึกเสียงถวายพระพรทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 5
ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 4
นักเรียนราชินีสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2558
28 กรกฏาคม 2559 คณะครู ไปลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
28 กรกฏาคม 2559 ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไปทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน
27 กรกฏาคม 2559 ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และครู 2 คน ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ที่เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12 กรกฏาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
13 กรกฏาคม 2559 นักเรียนเตรียมความพร้อมซ้อมขบวนแห่เทียนในศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559
12 กรกฏาคม 2559 นักเรียนบันทึกเสียงถวายพระพรทางวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฏาคม 2559
พิธีไหว้ครูนาฎดุริยางคศิลป์ ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฏาคม 2559 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเสียงประชามติในห้องเรียน และจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติให้ผู้ปกครองรับทราบ
นักเรียนชุมนุมอาสายุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องหมายกาชาด
5 กรกฎาคม 2559 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารไทย หัวใจดี
พิธีหล่อเทียนพรรษา 11 กรกฎาคม 2559 ณ ลานอาคารสว่างวัฒนา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาการดำนา การทำไร่นาสวนผสม ทีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนราชินี บนที่ดินของราชินีมูลนิธิ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค่ายสมาธิเพื่อปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายสุทธสิริโสภา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6 กรกฏาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 8 คน ไปบันทึกเทปรำถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
5 กรกฏาคม 2559 หัวหน้าส่วนวินัยและความประพฤตินักเรียน และผู้แทนครู ไปร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ
4 กรกฏาคม 2559 นักเรียนวงขิมหมู่โรงเรียนราชินี ไปบันทึกเสียงการขับร้องถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
4 กรกฎาคม 2559 ซ้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2559
4 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559
12 กรกฏาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
13 กรกฏาคม 2559 นักเรียนเตรียมความพร้อมซ้อมขบวนแห่เทียนในศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559
12 กรกฏาคม 2559 นักเรียนบันทึกเสียงถวายพระพรทางวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฏาคม 2559
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 2
15 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. นักเรียนชุมนุมศิลปะเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 คน ไปชมนิทรรศการ ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน
เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 15 กรกฎาคม 2559
พิธีแห่เทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2559

  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>